Future City Festival

Wat brengt ons de toekomst?

Wat brengt ons de toekomst in FOOD. Dat weet niemand helemaal precies. Wel kunnen we door middel van een aantal berekeningen en scenario’s een aantal toekomstige eetconcepten uitlichten. Food designer Nick Twaalfhoven van het Arnhemse bedrijf Doperwt, ontwierp aan de hand van toekomstige voorspellingen een aantal spannende food concepten voor het Future City Festival.

De Future Frikandel, bekijk hier een waanzinnig filmpje hoe de Sprinkhaan frikandel wordt gemaakt!:

Vlees, het nieuwe luxe.

Vlees als massaproduct gaat verdwijnen. Het tekort ontstaat door de sterke groei van de wereldbevolking (9 miljard in 2050), maar ook de klimaatverandering speelt een rol. Omdat ook water steeds schaarser en dus duurder wordt, is het houden van vee straks niet meer te betalen. Het produceren van een kilo koeienvlees kost circa 13 kilo aan planten en 22kilo CO2 (wat gelijk staat aan 110 kilometer autorijden). De mens heeft echter een sterke behoefde aan de essentiële proteïnes in vlees, hoe lossen we dit op? Het zou zomaar kunnen dat je in de toekomst een echte kweekbiefstuk op je bord krijgt, dat rechtstreeks uit het laboratorium komt. Insecten lijken echt de ideale oplossing, we moeten er alleen nog aan wennen. Eén kilo vlees van een sprinkhaan kost maar 2 kilo onkruid als voer. Bovendien zit er in insecten een viervoud van de proteïnes en vitamines die in regulier vlees zit.

Vandaar dat we op het ‘future city festival’ alvast een frikadel serveren, verrijkt met 1% insectenmeel. Zo kan u er alvast aan wennen.

1% insecten eten in plaats van 1% vlees lijkt misschien weinig, maar op jaarbasis scheelt dat in Nederland toch al snel het vleesgewicht van zo’n 10.000 koeien, laat staan hoeveel het op wereldschaal scheelt…

foto’s mashamatijevic.com

No waste!

In Nederland wordt jaarlijks voor ongeveer 4,4 miljard (!) euro aan eten weggegooid. De stijgende voedselprijzen, de crisis en het besef dat in 2050 negen miljard monden gevoed moeten worden, maken dit tot een extra pijnlijk feit en een actueel thema. Al die verspilde energie! Dertig procent van onze CO2-uitstoot is gekoppeld aan voedsel. Onze voorspelling is dat deze verspilling op vele manieren wordt teruggedrongen. Restproducten kunnen worden verwerkt en eten weggooien kan voorkomen worden, het is niet nodig! Een mooi voorbeeld hiervan is ‘het Hommeltje’ uit Arnhem; resten van dagverse seizoensproducten van ambachtsbakkers worden verwerkt tot een nieuw delicaat bakproduct. Dit ’No Waste’ Hommeltje geeft een nieuwe kijk op duurzaamheid.

Supercombinaties.

Veredelen is het verbeteren en aanpassen van gewassen op gewenste eigenschappen. Vanouds noemen we dat ook wel het kruisen van gewassen. De komende jaren gaat er veel veranderen. De uitdagingen voor veredelaars zijn groot: voedselzekerheid en -veiligheid blijven hoog op de agenda staan, het aantal toepassingen van genetische technologieën in de veredeling stijgt zeer snel en de focus op duurzaamheid wordt alsmaar groter. Nederland is internationaal leidend op het gebied van plantenveredeling, vermeerdering en productie, met name in de segmenten groenten en aardappelen. De huidige trend ‘Urban Farming’ geeft des te meer weer dat wij Nederlanders graag met de handen in de aarde zitten. In de toekomst gaan we steeds meer eten op elkaar afstemmen, dit om zo efficiënt mogelijk om te gaan  met het eten en ons lichaam. We gaan daarom supercombinaties telen. Wist je bijvoorbeeld dat Vitamine C helpt om ijzer in je lichaam op te nemen? Een supercombinatie is dus appel (vitamine c) en spinazie (ijzer). Wij voorspellen dat je binnen 20 jaar de spinappel eet. Vandaar dat we u deze combinatie graag willen laten proeven, want niet alleen voedingstechnisch passen deze producten bij elkaar, ook smaaktechnisch!